Buyaka Kule 2, No:8/C Blok Kat:16 34771 Ümraniye İstanbul [email protected]

Sürdürülebilirlik Raporlarının Hazırlanması

Sürdürülebilirlik Raporlarının Hazırlanması

Sürdürülebilirlik raporları, kuruluşların belirli aralıklarla hazırlayabilecekleri, içerisinde sürdürülebilirlik kapsamında yürüttükleri çalışmalar ve bunların tüm paydaşlara sağladığı faydayı gösteren raporlardır.

Sürdürülebilirlik raporları, sürdürülebilirlik kapsamında yapılanları paydaşlara aktarmak ve marka bağlılığını arttırmak açısından güçlü bir iletişim aracıdır. Borsa İstanbul tarafından yayınlanan sürdürülebilirlik endeksi, bu konuda yatırımcı ve müşteri beklentisini gösterir niteliktedir.

İçerik olarak farklı standartlar olmasına karşın, kuruluşlar en çok CDP (Carbon Disclosure Project) ve GRI (Global Reporting Initiative) Raporlaması yapmaktadır.

GRI; kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel, sosyal ve ekonomik katkıları ve etkileri raporlayabilecekleri bir çerçeve geliştirmiş olan ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. Kuruluşlar, GRI raporlaması yaparak sürdürülebilirlik konusundaki etki ve katkılarını şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır.

CDP İklim Değişikliği ve CDP Su Programları, kuruluşların iklim değişikliği ve su ile ilgili etkilerini ve katkılarını şeffaf bir şekilde her yıl raporlamalarını amaçlamaktadır.

Sürdürülebilirlik raporlamaları ile kuruluşların;

  • Çevreye duyarlıklılarını ve sosyal konulardaki hassasiyetlerini paydaşlarına doğru ve güvenilir bir şekilde aktarmalarını,
  • Çalışanlarına ve paydaşlarına verdikleri değeri göstermelerini,
  • Sera gazı emisyonlarının belirlenmesini ve kontrol edilmesini,
  • Su, enerji, hammadde, yakıt tüketimlerini azaltabilecekleri süreçlerin belirlenmesini,
  • Sürdürülebilirlik konularında üstlendikleri sorumluluk ve liderliği belirtmelerini,
  • Gelecekteki fırsatları belirlemelerini ve risklerini yönetmelerini,

sağlamaktadır.

SEEM; sürdürülebilirlik konusunda tecrübeli kadrosu ile kuruluşunuzda sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması için danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.