Flora Residence No:1 Kat: 28 D.No:365 34750 Küçükbakkalköy Ataşehir İstanbul [email protected]

Su Yönetimi

Su Ayak İzinin Hesaplanması ve Raporlanması

Sanayileşmenin ve nüfusun artması ile birlikte su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması önemli bir çevresel konu haline gelmiştir. Su ayak izi, tüketilen ve kirletilen su miktarı ile ölçülmektedir. Bir ürünün su ayak izi; ürünün tedarik zinciri de dahil olmak üzere, üretilmesi için tüketilen ve kirletilen su miktarını ifade eder.

Kuruluşların su ayak izlerini hesaplamaları,

  • Su kullanımı ile bağlantılı potansiyel çevresel etkilerin belirlenmesini,
  • Ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çeşitli aşamalarında su kullanımını azaltmak için fırsatların belirlenmesini,
  • Su kullanımına ilişkin stratejik risk yönetimi oluşturulmasını,
  • Ürün, süreç ve kuruluş seviyelerinde su yönetiminin optimizasyonu ve su verimliliğinin arttırılmasını,
  • Üretimde ve tüketimde kullanılan su miktarını ortaya koyarak su tasarrufu konusunda geleceğe yönelik plan yapılmasını ve aksiyon alınmasını,
  • İletişim ve pazarlama için bilimsel olarak tutarlı ve güvenilir bilgi elde edilmesini (örneğin, bir etiketleme tasarısını uygulama, çevresel bir talepte bulunma, veya çevresel bir ürün beyanı üretme),

sağlamaktadır.

SEEM, konusunda uzman ve yetkin kadrosu ile, ISO 14046 standardına veya Global Water Footprint Standard’a uygun olarak kuruluş ve ürün bazında su ayak izi hesaplanması ve raporlanması hizmetlerini vermektedir.