Buyaka Kule 2, No:8/C Blok Kat:16 34771 Ümraniye İstanbul [email protected]

Sosyal Etkili Sistem Danışmanlığı

Sosyal Etkili Sistem Danışmanlığı

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Kılavuzu

Kuruluşlar, sosyal sorumlu davranışa olan ihtiyaç ve faydalarının giderek artan öneminin farkına varmaktadır. Sosyal sorumluluğun amacı sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktır.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Kılavuzu, aşağıda belirtilen konularda farklı büyüklüklerdeki tüm kuruluşlara bilgi ve yön vermeyi amaçlar:

 • Sosyal sorumluluk ile ilgili temel tanımlamalar ve kavramlar,
 • Sosyal sorumluluğun geçmişini, akımlarını ve özellikleri,
 • Sosyal sorumluluğun temel konuları,
 • Kural ve uygulamalar ile organizasyon içerisinde sosyal sorumluluk yaklaşımının entegrasyonu, uygulaması ve geliştirilmesi,
 • Paydaşların tanımlanması ve katılımı,
 • Sosyal sorumluluk ile ilgili taahhütlerin, icraatlerin ve diğer ilgili bilgilerin iletişimi.

Kılavuz uygulamaları yasal zorunluluk ötesinde kuruluşunun uzun soluklu varlığının sağlanması için gereklidir. Tüm kararlarında sürdürülebilirliğin 3 ana öğesinin de değerlendirilmesini sağlar. Bunlar ekonomik, sosyal ve çevresel faydalardır.

Kılavuzun uygulanması, paydaşlarla olan ilişkilerin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin yükselmesi, çalışan katılımı ve motivasyonunun artması, karbon emisyonlarının azalması ve su, enerji ve kağıt kullanımı gibi kuruluşun çevresel etkilerinin azaltılmasına fayda sağlar.

SEEM; sürdürülebilirlik konusunda tecrübeli ve uzman kadrosu ile kuruluşunuzda sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi için danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

 

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı kuruluşlar tarafından uyulması gereken çalışan haklarının tanımlanması veya iyileştirilmesi, iş yeri şartları ve efektif yönetim sistemi gereklilikleri tanımlar. Bu standardın temel unsurları Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları deklarasyonu, ILO Sözleşmesi, uluslararası insan hakları normları ve ulusal çalışma kanunlarıdır.

Tüm sanayi alanlarında, çalışma hayatında sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini kanıtlamak isteyen, her büyüklükteki işletme uygulayabilir ve kurumlara genel olarak aşağıdaki faydaları sağlar;

 • Kurum imajı korunur ve/veya iyileştirilir,
 • Çalışanların motivasyonu ve verimliliği arttırılır,
 • Müşterilerin memnuniyeti sağlanarak ve yeni pazar olanakları ile rekabette üstünlük elde edilir,
 • Çalışanlar ile yöneticiler arasındaki iletişim kanalları açılır,
 • Ürün kalitesinde iyileştirme sağlanır,
 • Tedarikçi ve taşeron ilişkilerinde iyileştirme sağlanır.

SEEM; konusunda tecrübeli ve uzman kadrosu ile kuruluşunuzda SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardının uygulanması ve belgelendirilmesi için danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

 

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi, günümüzde tüm kuruluşlar için öncelikli konular arasında yer almaktadır. Tedarik zincirinin iyi yönetilmesi; sürdürülebilirliğin sosyal, çevresel ve ekonomik boyutuna katkı sağlamaktadır. Tedarikçiden beklenti, daha önceleri sadece ekonomik hizmet/ürün sağlamasıyken artık globalleşen dünyada bunun tek parametre olmadığı anlaşılmıştır. Bazı durumlarda tedarikçinin taşıdığı tüm risk kurumun kendi riski halini almaktadır. Dolayısıyla, kuruluşlar tek başına değil tedarikçileri ile birlikte var olurlar.

Tedarikçi seçiminde kuruluş ile tedarikçinin önceliklerinin bir olması önem taşır. Kuruluşlar tedarikçi yönetimine yoğunlaşarak risklerini minimize edebilir ve aldıkları hizmet kalitesini yükseltebilirler. Bu kapsamda yapılacak küçük değişikler büyük ve pozitif sonuçlar doğuracaktır. Kazanan ise hem ana firma hem tedarikçi olacaktır. Hizmet ve ürün kalitesi yüksek bir tedarikçi müşteri portföyünü geliştirebileceği gibi, aldığı hizmet/üründe problem yaşamayan ana firma riskini minimize etmiş olacaktır.

Kuruluşların, ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 standartlarına geçiş sürecinde tedarik zinciri yönetimi büyük önem taşımaktadır.

SEEM; konusunda uzman kadrosu ile kuruluşunuzda tedarik zincirinin daha iyi yönetilmesi, ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 standartlarına geçiş sürecinde tedarik zinciri yönetiminin sağlanması için danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Ayrıca, sizin adınıza ikinci taraf tedarik zinciri denetimleri yapmaktadır.

 

ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi

Karayolu Trafik Güvenliği standardı, kurumlara trafik kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmaların oluşmasını engellemek için bir araç sağlamaktadır.

Bu standart kara yolu ile ilişkili tüm kamu ve özel sektör kuruluşları için uygundur. Bu bağlamda özellikle taşıt filosuna sahip (toplu taşıma, lojistik, vb.) firmalar, yol yapım ve bakımını üstlenen kuruluşlar tarafından talep görmektedir.

Standardın kurumlar tarafından uygulanması ile;

 • Karayolu Trafik Güvenlik Performansı gelişimi,
 • Karayolu Trafik Güvenliği Yönetim sistemi kurmasını, uygulamasını, bakım sağlamasını ve geliştirmesi
 • Tanımlanan Karayolu Trafik Güvenliği Yönetim sistemi politikası ile uygunluğun sağlanması,
 • Uluslararası standartlar ile uygunluğun kanıtlanması,

sağlanmış olur.

Bu standart OHSAS 18001 standardına ek olarak yayınlanmış olup, ISO 9001 ve ISO 14001 gibi yönetim sistemleri ile uyumludur.

SEEM; konusunda uzman kadrosu ile kuruluşunuzda yönetim sisteminin kurulması, etkin olarak uygulanması ve çalışanlara eğitim verilmesi konularında hizmet vermektedir.

 

ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi

ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi, etkinlik yapan kuruluşların ilgili etkinliklerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayan uluslararası bir standarttır. Bir organizasyon veya etkinlik, çevre üzerindeki etkilerini azaltarak ticari alanda başarılı bir şekilde faaliyetlerini yürüttüğü zaman sürdürülebilirlikten bahsedilebilir.

ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi;

 • Finansal ve ticari olarak başarılı olmaya devam etmek,
 • Daha fazla sosyal sorumluluk sahibi olmak,
 • Çevresel etkiyi azaltmak,

için fuar, etkinlik, konferans, toplantı, seminer gibi etkinlikler yapan ve bu etkinliklerde rol alan, sponsor olan (dernekler, belediyeler, hükümetler, sivil toplum kuruluşları vb.) tüm kuruluşlar ve tedarikçiler (stant tasarımcıları, aydınlatma ve ses hizmetleri, catering hizmetleri, organizasyon yeri sahipleri vb.) tarafından uygulanabilir.

ISO 20121 sosyal ve çevresel meselelerin ele alınmasını gerektirir ve böylece;

 • Yapılan etkinliğin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin farkına varılması ve sürdürülebilir bir politika oluşturulmasını,
 • Malzeme tüketimi, atık ve enerji bakımından maliyet tasarrufunu,
 • Tüm etkinlik boyunca sera gazı emisyonlarını azaltılmasını,
 • Tedarik zincirinde sosyal sorumluluk yönetimini,
 • Toplum içinde organizasyonun konumunu güçlendirilmesini,
 • Engelliler için erişimin geliştirilmesini,
 • Ayrımcılığın tüm biçimlerinin ortadan kaldırılmasını,

sağlamaktadır.

SEEM; konusunda uzman kadrosu ile kuruluşunuzda yönetim sisteminin kurulması, etkin olarak uygulanması ve çalışanlara eğitim verilmesi konularında hizmet vermektedir.