Flora Residence No:1 Kat: 28 D.No:365 34750 Küçükbakkalköy Ataşehir İstanbul [email protected]

Net Zero - Emisyon Azaltım Hedefi Belirleme

Net Zero - Emisyon Azaltım Hedefi Belirleme

​Şirketlerin strateji ve iyileştirme planları dahilinde geliştirdiği projelerin ne kadar emisyon azaltımına hizmet ettiğinin saptanmasını sağlayan bir danışmanlık hizmetidir. Kısa, orta ve uzun vadeli olarak ölçeklendirilen aralıklarla, sıfır emisyon planına uygun olarak kaydedilen ilerlemeler ve kaydedilmesi gereken ilerlemeler belirlenir. Her aşamada gerçekleştirilen uygunluk/durum tespiti ile sıfır emisyon harekât planı aşamalandırılır.

Sıfır Emisyon Danışmanlığı Şirketlere Ne Sağlar?

 • Emisyon ve hedefler bağlamında şirketin kendini doğru yere konumlamasına hizmet eder
 • Gerçekçi hedeflerle sıfır emisyon yolculuğunu yapılabilir kılar
 • Net Zero / Sıfır Emisyon sürecindeki belirsizliği azaltır
 • Şirketlerin tüm değer zincirini gözden geçirmesine katkı sunar

Biz Ne Yapıyoruz?

 • Kapsam 1,2 ve 3 Emisyonlarının Haritalandırılması
 • Karbon Azaltım / Karbonsuzlaşma Stratejisinin Belirlenmesi ve Takibi
 • Bilimsel Temelli Hedeflerin Oluşturulması
 • Kazanımların ve Hedeflerdeki İlerlemelerin Takibi
 • Azaltımlarla Ortaya Çıkacak Fırsatların Tanımlanması

Bilimsel Temelli Hedefler (Science Based Target Initiative - SBTi)

Science Based Target Initiative (SBTi) tarafından belirlenen kriter ve standartlar dahilinde oluşturulan hedeflerdir. Bu hedefler iklim değişikliğinin yaratacağı etkilerden korunmak için şirketlerin ne kadar miktarda ve ne hızda sera gazı emisyonlarını azaltmaları gerektiğini ortaya koyar. Şirketler bilimsel temelli hedeflerle Sıfır Emisyon- Net Zero yolculuğunu ölçülebilir bir düzlemde haritalandırabilir ve takip edebilirler.

Bilimsel Temelli Hedefler Şirketlere Ne Sağlar?

 • Gerçekçi bir bakış açısıyla şirketlerin emisyonlarını fark etmelerine hizmet eder
 • Emisyon azaltım planına referans noktası sağlar 
 • Sağlanan emisyon azaltımları ile maliyetlerin azaltılmasına katkı sunar
 • Enerji verimliliği projelerinin ve inovatif çözümlerin önceliklendirilmesine katkı sunar
 • Performans ve ilerlemenin sistemli olarak takibini sağlar
 • Sürdürülebilirlik bakış açısının tüm birimlerce anlaşılmasına ve sahiplenilmesini sağlar
 • İçselleştirilen sürdürülebilirlik ve çevre bilinci ile iç ve dış paydaşlar nezdinde olumlu repütasyon yaratımına katkı sağlar
 • Kurumun emisyon azaltım hedefinin doğrulanmasına imkân sunar

Biz Ne Yapıyoruz?

 • Belirlenmiş bir hedef ya da ortaya konmuş bir taahhüde dair

Gerçekleştirilebilirlik Analizi

Zaman Çizelgesi Oluşturulması

 • Sera Gazı Emisyon Azaltımları için Uygun, Gerçekleştirilebilir ve Ölçülebilir Hedeflerin Belirlenmesi
 • ESG Bakış Açısına göre Hedeflerin Sınıflandırılması
 • Alınan Aksiyonların Takibi