Buyaka Kule 2, No:8/C Blok Kat:16 34771 Ümraniye İstanbul [email protected]

Karbon Yönetimi Danışmanlığı

Karbon Yönetimi Danışmanlığı

ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzinin Hesaplanması

ISO 14064-1, kuruluşların karbon ayak izlerini tespit edip kontrol altına almaları için gereklilikleri belirleyen bir standarttır. Bir kuruluşun sera gazı envanterinin tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi, raporlanması ve doğrulanması için gerekli şartları kapsar.

ISO 14064-1, sera gazı yönetimini iyileştirmek amacıyla sera gazı emisyon sınırlarının belirlenmesi, bir kuruluşun sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve şirketin özel tedbirlerinin veya faaliyetlerinin tanımlanması için gerekleri içerir. Ayrıca, doğrulama faaliyetleri için envanter kalite yönetimi, rapor etme, iç tetkik ve kuruluşun sorumluluklarına ilişkin şartları belirler.

Kuruluşların karbon ayak izlerini hesaplamaları,

  • Çevre ve iklim değişikliğine karşı üstlendikleri sorumluluğu göstermelerini,
  • Sera gazları ile ilgili yükümlülüklerini ve risklerini belirleyerek bunların yönetilmesini,
  • Sera gazı emisyonlarının yönetilmesi ve azaltımı için etkili bir strateji oluşturmak üzere kullanılabilecek bilgilerin elde edilmesini,
  • Sera gazı envanteri ve raporlaması için performansa yönelik bir yönetim sisteminin kurulmasını,
  • Sera gazlarının ölçülmesi, raporlanması ve doğrulanmasında tutarlılık, şeffaflık ve güvenilirliğin arttırılmasını,

sağlamaktadır.

SEEM; konusunda uzman kadrosu ile kuruluşunuzun sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve çalışanlara eğitim verilmesi konularında hizmet vermektedir.

 

Ürün Karbon Ayak İzinin Hesaplanması

İklim değişikliği ile mücadelenin giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde, firmaların çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri tüketiciler için tercih sebebi olmaktadır.

Ürün karbon ayak izinin hesaplanması, bir ürünün veya hizmetin yaşam döngüsü boyunca sebep olduğu sera gazı emisyonlarının belirlemesini ve etkin bir şekilde yönetilerek azaltılmasını sağlamaktadır. Ürünün yaşam döngüsü; ürünün üretimi için gerekli olan hammaddenin madenden çıkartılmasından, ürünün son kullanıcı tarafından kullanılıp ömrünü tamamlaması ve bertaraf edilmesine kadar geçen tüm süreci kapsamaktadır.

SEEM, her türlü ürünün ve hizmetin karbon ayak izini PAS:2050, GHG Protocol veya ISO 14067 standartlarına uygun olarak hesaplanması hizmetini vermektedir.

 

Airport Carbon Accredidation (ACA)

AirportCarbonAccreditation, havaalanlarının karbon emisyonlarını etkin bir şekilde yönetebilmeleri için oluşturulmuş sertifikasyon standardıdır. Çevresel faaliyetlerini kontrol altına alarak sera gazı emisyonlarını kontrol etmek ve azaltmak için uzun vadeli strateji geliştirmek isteyen tüm havaalanlarının başvurabileceği bir belgelendirmedir.

Havaalanlarının karbon emisyonlarını belirlemelerine ve maliyet/fayda performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olur.

SEEM, Airport Carbon Accreditation organizasyonu tarafından yetkilendirilmiş uzman personeli ile hizmet vermektedir.

 

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Hesaplanması ve Raporlanması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe tabi olan kuruluşlar,

  • İzleme planlarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmakla,
  • Bakanlık tarafından onaylanan izleme planına uygun olarak sera gazı emisyonlarını izlemek ve sera gazı emisyon raporu hazırlamakla,

yükümlüdür.

SEEM, konusunda uzman ve yetkin kadrosu ile kuruluşunuzun sera gazı izleme planlarının oluşturulması, sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve raporlarının hazırlanması için danışmanlık ve eğitimhizmetleri vermektedir.