Flora Residence No:1 Kat: 28 D.No:365 34750 Küçükbakkalköy Ataşehir İstanbul [email protected]

Hayat Boyu Değerlendirme

Hayat Boyu Değerlendirme

Hayat Boyu Değerlendirme (LCA)

Hayat Boyu Değerlendirme, bir ürünün ya da hizmetin üretiminde kullanılan ham maddelerin elde edilmesinden başlayarak, ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanım ve kullanım sonrası atık olarak bertarafını da kapsayan yaşam döngüsünün farklı aşamalarındaki çevresel etkilerini belirlemek, raporlamak ve yönetmek için kullanılan bir yöntemdir. ISO 14040 ve ISO 14044 standartları, hayat boyu değerlendirme çalışmalarında kullanılacak yöntem ve prensipleri içermektedir.

Hayat boyu değerlendirme çalışması,

  • Ürün veya hizmette zaman içinde gerçekleşen değişikliklerin çevresel etkilerinin belirlenmesini,
  • Alternatif işlemlerin veya kullanılacak malzemelerin yol açacağı olumlu/olumsuz çevresel etkilerin nitelik ve nicelik olarak belirlenmesin ve yönetilmesini,
  • Mevcut proseslerde yapılacak geliştirme çalışmalarına dayanak oluşturmasını ve/veya karşılaştırma yapılmasını,
  • Hangi aşamada en çok enerji veya kaynak gerektirdiğini veya hangi aşamaların en çok kirletici oluşturacağının belirlenmesini,
  • Temiz üretim, doğal kaynakların korunması, verimlilik artışı gibi çalışmalarda alınacak kararlar için doğru bilginin elde edilmesini,
  • Çevre etiketi uygulaması, çevresel bir beyanın hazırlanması veya çevresel ürün açıklaması geliştirilmesi için gerekli bilgilerin oluşturulmasını,

sağlamaktadır.

Kuruluşların, ISO 14001:2015 standardına geçiş sürecinde hayat boyu değerlendirme yaklaşımı büyük önem taşımaktadır. SEEM; ISO 14001:2015 standardına geçiş sürecinde hayat boyu değerlendirme yaklaşımın oluşturulması ve çalışanlara eğitim verilmesi konularında hizmet vermektedir.

SEEM, konusunda uzman ve yetkin kadrosu ile, ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak hayat boyu değerlendirme çalışmaları için danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir.