Flora Residence No:1 Kat: 28 D.No:365 34750 Küçükbakkalköy Ataşehir İstanbul [email protected]

Emisyon Azaltım Projesi Geliştirme

Emisyon Azaltım Projesi Geliştirme

Kuruluşlar, sera gazı emisyonuna sebep olmayan alternatif projeler geliştirerek veya mevcut durumdaki proseslerinde/üretimlerinde enerji verimliliği uygulamaları ile daha az emisyon salınımı yaparak emisyon azaltım projesi (karbon kredisi) geliştirebilirler. Geliştirilen projeden elde edilen karbon kredisinin, sebep olduğu emisyonu nötrlemek isteyen başka bir kuruluş tarafından satın alınmasına karbon ticareti ve bu ticaretin yürütüldüğü ortama karbon borsası denir.

Yenilenebilir enerji teknolojileri (rüzgar, güneş, su, jeotermal, biyokütle, dalga, hidrojen vb.), atık giderimi, atıktan enerji üretimi, enerji verimliliği uygulamaları, mevcut yakıtın daha çevreci bir yakıt ile değiştirilmesi gibi daha az emisyona sebep olan projeler için uygun bir metodoloji ile karbon kredisi geliştirilebilir.

CDM (Clean Development Mechanism), VCS (Verified Carbon Standard), GS (Gold Standard), SocialCarbon başta olmak üzere çeşitli uluslararası kabul görmüş standartlar çerçevesinde hazırlanmış olan sera gazı emisyonu azaltım projeleri, yetkili kuruluşlar tarafından onaylanarak karbon piyasasına dahil olabilmektedir. Kuruluşlar karbon kredisi geliştirerek hem çevreye duyarlılıklarını göstermekte hem de onaylanmış projeler ile gelir elde etmektedirler.

SEEM, konusunda uzman ve yetkin kadrosu ile, emisyon azaltım projesi geliştirmek ve karbon kredisi oluşturmak için danışmanlık hizmeti vermektedir.