Buyaka Kule 2, No:8/C Blok Kat:16 34771 Ümraniye İstanbul [email protected]

Ekonomik Etkili Sistem Danışmanlığı

Ekonomik Etkili Sistem Danışmanlığı

ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi

Varlık Yönetimi, globalleşme ve paydaşların artan beklentileri sebebi ile günümüzde kritik bir performans kriteri haline gelmiştir. Kuruluşların sistemsel şekilde kendi bünyelerinde bulunan varlıkları yönetebilmeleri için ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi Standardı geliştirilmiştir.

Bu standart, kuruluşların teknik bölümleri ile yönetimlerin aynı dili kullanmasını sağlayarak kuruluşların geliştirilmesini hedefler. Kuruluş varlıklarının daha uzun soluklu kullanılabilmesi için gerekli yatırımları ve taşıdığı riskler tanımlanarak üst yönetimin öncelik belirlemesinde yardımcı olur.

Etkin bir varlık yönetim sistemi,

  • Etkinlik ve verimlik arttırılarak sürdürülebilir iş hedeflerine ulaşılmasını,
  • Ürünlerin ve hizmetlerin performansı geliştirilmesini ve müşteri memnuniyetinin artmasını,
  • Yönetim maliyetlerinin optimizasyonu,
  • Çevresel, sosyal ve ekonomik risklerin yönetilmesi ile varlıkların değerinin arttırılmasını,
  • Çevresel etkilerin azaltılmasını (ham malzemelerin daha az tüketilmesi, daha düşük emisyonlar),

sağlamaktadır.

SEEM; konusunda uzman kadrosu ile kuruluşunuzda yönetim sisteminin kurulması, etkin olarak uygulanması ve çalışanlara eğitim verilmesi konularında hizmet vermektedir.

 

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, kuruluşa yönelik potansiyel tehditleri ve bu tehditlerin gerçekleşmesi durumunda iş operasyonlarına olan etkilerini ve işin sürekliliği için gerekli tüm süreçleri içerir. İş sürekliliği, olumsuz durumlarda potansiyel kazaların müşteri, paydaş ve iş çevresinde etkilerini azaltmak için yöntem ve uygulamalardır.

Yönetim sisteminin uygulanması, güvenliğin sağlanması, kurumsal yönetimin güvence altına alınması ve uygulanması, marka/kurum imajının korunması ve itibarın sağlanmasının yanı sıra çalışanlar, tedarikçiler, paydaş ve müşteriler için güvenli bir bölge oluşturacaktır.

SEEM; konusunda uzman kadrosu ile kuruluşunuzda yönetim sisteminin kurulması, etkin olarak uygulanması ve çalışanlara eğitim verilmesi konularında hizmet vermektedir.

 

ISO 31000 Risk Yönetimi Uygulamaları

ISO 31000 Serisi standartlar, kurumsal sürdürülebilirliğin temeli olan risk yönetimi uygulamalarını kolaylaştırmak için geliştirilmiştir.

Risk yönetimi; her risk için, riskin kabul edilmesi, yönetilmesi veya yaratacağı fırsatların değerlendirilmesini gerektirir. Bu alternatifler için oluşturulacak uygulama planı ile kurumlara özel çözümler geliştirilir.

İyileştirmeye nereden başlanması gerektiğini kurumlara sayısal olarak da sunarak önceliklendirme yapılmasına yardımcı olur. Risk yönetimi ne kadar geniş uygulanırsa, kurumun edineceği fayda da bu oranda artacaktır. Bu alanda yapılan tüm çalışmalar kurumun sürdürülebilirliğine kesin bir katkı sağlayacaktır.

Kuruluşların, ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 standartlarına geçiş sürecinde risk yönetimi büyük önem taşımaktadır.

SEEM; konusunda uzman kadrosu ile kuruluşunuzda risk yönetiminde uygulanması, ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 standartlarına geçiş sürecinde risk bazlı yaklaşımın oluşturulması ve çalışanlara eğitim verilmesi konularında hizmet vermektedir.